Kurz: Základy statistických metod

Popis kurzu

Získání nových poznatků, nebo zdokonalení stávající znalosti z oblasti základů aplikované statistiky;

Zvládnutí základních statistických nástrojů i za podpory nejrozšířenějšího programu Microsoft Excel a získání předpokladů pro využití speciálních metod, zaměřených na statistické řízení procesů (SPC) a statistické přejímky, přednášených v návazných kurzech.Obsah kurzu

požadavky na statistické metody v normách ISO řady 9000, dokumentech VDA a QS 9000 i v systému TQM potřeba statistických metod při plánování, řízení a zlepšování kvality, požadavky na sběr a zpracování údajů a výsledků měření, výpočet a využití základních číselných charakteristik a grafické presentace údajů měřitelné (spojité) a diskrétní (atributivní) znaky kvality základy počtu pravděpodobnosti, náhodné jevy a náhodné veličiny základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojitých a diskrétních náhodných veličin a jejich aplikace, rozdělení výběrových charakteristik, distribuční funkce a kvantily rozdělení a jejich praktické využití odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti, odhady bodové, odhady intervalové (konfidenční meze) a jejich praktické využití testování statistických hypotéz a jejich využití při rozhodování, jako např. zda deklarovaná hodnota je dodržena, zda změna technologie přináší předpokládanou změnu, zda dodávka je vyhovující, zda proces je možno považovat statisticky zvládnutý, ověřování normality a odlehlosti napozorovaných hodnot , regresní analýza, závislost a nezávislost náhodných veličin praktické příklady využití statistických metod ukázky použití výpočetní techniky a informace o příslušné SW podpoře, využití nejrozšířenějšího programu se statistickými funkcemi Microsoft ExcelCieľová skupina

Těm, kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných v provozech, ve zkušebnách i v laboratořích. Všem pracovníkům z oblasti řízení kvality, manažerům kvality, technikům kvality, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům atd.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 8 620,00 Kč bez DPH (10 430 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 900,00 Kč bez DPH (8 349 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 232
kvapilova@csq.cz


Organizátor