Kurz: Vybrané statistické metody řízení kvality

Popis kurzu

Co Vám kurz přinese: Kurz vychází z identifikovaných potřeb statistických metod v ISO/TR 10017:2003 kde se uvažují základní statistické metody. Účastníci kurzu zdokonalí své stávajících znalostí z oblasti základů aplikované statistiky; získají nové aktuálních poznatky z oblasti zpracování dat a jejich interpretace, statistického řízení procesů, navrhování a vyhodnocování experimentů a aplikace statistických přejímek; seznámí se se základními statistickými nástroji a funkcemi za podpory nejrozšířenějšího programu Microsoft Excel.Obsah kurzu

  • Základní statistické disciplíny uvedené v ISO/TR 10017:2003, vyžadované v normách ISO řady 9000, dokumentech VDA a QS 9000 i v systé­mu TQM
  • Zpracování dat a popisná statistika; náhodné veličiny; základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojitých a diskrétních náhodných veličin a jejich aplikace; rozdělení výběrových charakteristik, distribuční funkce a kvantily rozdělení a jejich praktické využití
  • Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti, odhady bodové, odhady intervalové (konfidenční meze) a jejich praktické využití
  • Testování hypotéz
  • Statistické řízení procesů (SPC); regulační diagramy jako nástroj pro detekci zvláštních příčin variability; náhodné a zvláštní příčiny variability; podmínky pro aplikaci Shewhartových regulačních diagramů; regulační diagramy s rozšířenými me­zemi
  • Analýza způsobilosti procesů; různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
  • Navrhování experimentů (DOE), základní tvary experimentů a zpracování jejich výstupů
  • Regresní analýza
  • Systémy statistických přejímek srovnáváním a měřením; způsoby prověřování dávek, míry kvality výrobku, dávky a procesu; typy záruk při přejímání dávek výrobků; základní systémy a typy statistických přejímek
  • Ukázky použití výpočetní techniky a informace o příslušné SW podpoře; využití nejrozšířenějšího programu se statistickými funkcemi a nástroji Microsoft ExcelCieľová skupina

Kurz je určen manažerům jakosti, všem kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných v provozech, ve zkušebnách i v laboratořích, všem pracovníkům z oblasti řízení jakosti, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům, auditorům atd.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 7 100,00 Kč bez DPH (8 591 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 700,00 Kč bez DPH (6 897 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor