Kurz: Navrhování a analýza experimentů

Popis kurzu

Kurz pokrývá základy plánování experimentů (DOE) pro zkoumání faktorů, ovlivňujících celkovou variabilitu v procesu a vyhodnocení dat získaných z těchto experimentů s cílem určit ty složky variability, které jsou nejvýznamnější. Budou představeny základní modely experimentů a jim odpovídající postupy vyhodnocení na základě analýzy rozptylu (ANOVA). Jednotlivé modely budou demonstrovány na konkrétních příkladech, tak aby účastníci mohli ve své vlastní praxi těchto modelových příkladů využít. Jednodušší modely budou rovněž demonstrovány s použitím programu Excel, v rámci výuky bude představen modul softwaru STATISTICA v české lokalizaci, který je již v našem průmyslu značně rozšířen.Obsah kurzu

1. Základní pojmy z navrhování experimentů, formulace problému, obecný lineární model, analýza rozptylu, metoda nejmenších čtverců

2.
Návrhy s jedním faktorem, návrhy se dvěma faktory s opakováním a bez opakování, obecné faktoriální návrhy, náhodné bloky

3.
Dílčí faktoriální návrhy, návrhy typu 2k a 3k, návrhy typu 2k-p, 3k-p, tvorba těchto návrhů

4.
Problematika směšování u dílčích faktoriálních návrhů, úroveň rozlišitelnosti u dílčích návrhů

5.
Taguchiho metodologie statistických návrhů, vnitřní a vnější ortogonální oblasti, předvedení softwaruCieľová skupina

Pracovníkům z praxe, kteří potřebují analyzovat variabilitu procesu, případně kteří navrhují procesy a potřebují je optimalizovat.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 650,00 Kč bez DPH (6 837 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 4 520,00 Kč bez DPH (5 469 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor