Kurz: Statistické přejímky

Popis kurzu

Podrobně se seznámíte s principy a zásadami, na kterých jsou postaveny výběrové metody publikované v různých systémech statistických přejímacích plánů, jak při kontrole srovnáváním, tak při kontrole měřením, přičemž každý z těchto systémů je vybudován se zcela určitým záměrem nosným pro danou, výše specifikovanou oblast pracovníků. Přitom základním hlediskem pro danou oblast činností je co nejvyšší hospodárnost a záruka, že získané výsledky budou poskytovat závěry s předem požadovanými riziky a požadavky na jakost. Do kurzu zahrnuté systémy představují mezinárodně uznávané a v praxi prověřené nástroje, které se opírají o teorii pravděpodobnosti a jsou začleněny do mezinárodních norem ISO jako doporučené metody podporující systémy jakosti pokryté normami ISO řady 9000.Cieľová skupina

Všem, kteří při svých rozhodováních využívají výběrových metod jako například:

  • při řízení jakosti a v provozech;
  • ve vstupní, mezioperační a výstupní kontrole nebo při výrobě na pase;
  • při realizaci auditů a prověrek;
  • notifikovaným osobám;
  • pracovníkům dozorových orgánů atdPoznámka k cene

Cena pro nečleny: 8 620,00 Kč bez DPH (10 430 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 900,00 Kč bez DPH (8 349 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor