Kurz: Způsobilost kontrolních procesů

Popis kurzu

Seznámíte se dokonale s obsahem příručky VDA 5 a na praktických příkladech si procvičíte postupy pro stanovení nejistot a prokazování shody pod vedením zkušených lektorů.Obsah kurzu

  • Požadavky ISO/TS 16 949 na řízení monitorovacích a měřicích zařízení,
  • Přehled požadavků souvisejících norem a předpisů,
  • Struktura a oblast použití předpisu VDA 5,
  • Koncepce kontroly a určení způsobilosti kontrolního procesu,
  • Vlivy na nejistotu výsledků měření,
  • Stanovení nejistot měření a hodnocení použitelnosti kontrolních prostředků,
  • Poskytnutí důkazu způsobilosti kontrolních procesů,
  • Přihlédnutí k nejistotě měření a určení intervalů shody.Cieľová skupina

Kurz je určen pracovníkům útvarů metrologie, pracovníkům kontroly, manažerům jakosti a dalším pracovníkům v automobilovém průmyslu, kteří mají na starost kontrolu, stanovování způsobilost kontrolních prostředků a prokazování shody se specifikací.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 4 800,00 Kč bez DPH (5 808 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 3 850,00 Kč bez DPH (4 659 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Lukešová Irena
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor