Kurz: Manažer metrologie

Popis kurzu

Připraví Vás pro práci metrologa ve výrobní i vývojové organizaci, zkušební nebo kalibrační laboratoři a v organizaci poskytující služby. Prohloubí znalosti absolventů kurzu ČSJ. Absolvent je po vyhotovení závěrečné samostatné práce připraven pracovat jako metrolog podniku zvládající tvorbu kalibračních postupů, vyhodnocení výsledků měření a způsobilosti měřidel, vybudování metrologického zabezpečení v organizaci (výrobní, poskytující služby, kalibrační nebo zkušební laboratoři).Obsah kurzu

1. modul – Metrologie a systém kvality: Definice a principy měření a zkoušení, Zákonné národní metrologické předpisy, Vnitropodniková směrnice, Normy pro metrologii, Kontrola procesu výroby / služby, Řízení měřicího a monitorovacího vybavení, Základy statistiky.

2. modul – Metrologická konfirmace: Systémy řízení měření, Variabilita v systému měření, Nejistoty měření, Kalibrační postup, Způsobilost systémů měření, Optimalizace lhůt konfirmace, Audit kvality, Technika auditu, Projekt metrologie v podniku, Proces zlepšování.Cieľová skupina

Začínajícím metrologům, kontrolorům, pracovníkům řízení kvality a pracovníkům laboratoří.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 11 850,00 Kč bez DPH (14 339 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 9 500,00 Kč bez DPH (11 495 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor