Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch - novinky od júna 2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na školení s JUDr. Marcelou Macovou sa naučíte identifikovať, aké typy informačných kamerových systémov máte – môžete ich mať totiž aj 5. Dozviete sa, ako má vyzerať správne označenie monitorovaného priestoru, ako dlho môžete uchovávať záznam a akú dokumentáciu musíte mať vypracovanú. Príklady budú ukázané aj na rozhodnutiach o uložení sankcie, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal v posledných rokoch. Materiály k semináru budú obsahovať tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb, vzory evidenčných listov a oznámenia kamerových systémov.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; viete, kedy musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Harmonogram:

 • 8.00 – 8.30 hod. registrácia účastníkov a ranná káva s občerstvením
 • 8.30 – 11.00 hod. prednáška
 • 11.00 – 12.00 hod. obed
 • 12.00 – 14.00 hod. prednáška
 • 14.00 – 14.15 hod. prestávka
 • 14.15 – 15.30 hod. prednáška s diskusiou

Lektorka: JUDr. Marcela Macová

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 2005, v roku 2007 obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je študentkou piateho ročníka doktorandského štúdia na Univerzite Komenského, téma jej dizertačnej práce je Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj komentára k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. Je autorkou mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s.r.o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, 81107 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape