Lean Six Sigma – Black Belt

Základné info
 • Termín kurzov: 28.11.2017
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 1 920 € (1 600 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o úspešnom ukončení programu Six Sigma Black Belt. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. VÝHODNEJŠIA CENA 10% zľavu
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.

Cieľová skupina

Manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov, pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality, priemyselní inžinieri, vybraní pracovníci výrobných a ostatných útvarov, koordinátori projektov zlepšovania.

Obsahová náplň

1. Modul DEFINUJ

Stratégia firmy a Six Sigma 2. 5. 2017

 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma
 • Charakteristika a výber Six Sigma projektov
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model

Manažment zmeny a riadenie tímu 3.5.2017

 • Úvod do manažmentu zmeny
 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Podniková kultúra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a proces zmeny
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov 1.6.2017

 • Komunikácia ako obojsmerný proces
 • Efektívne kladenie otázok, otázky zamerané na riešenie
 • Aktívne počúvanie na obsahovej a emočnej úrovni
 • Minimalizovanie konfliktu formou správneho zadávania úloh
 • Účinná argumentácia
 • Spôsoby vyjednávania a smerovanie k dohode pri konfliktných situáciách
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Moderovanie workshopov 2. 6. 2017

 • Úvod do workshopov
 • Postup pri moderovaní diskusie
 • Zručnosti moderátora
 • Role počas workshopu
 • 11 krokový cyklus moderovaného workshopu
 • Praktické cvičenia moderovania workshopu, video analýza a spätná väzba

2. Modul MERAJ a ANALYZUJ 19. – 21. 9. 2017

VSM – Mapovanie toku hodnôt – krok za krokom

 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Analýza spôsobilosti meracieho systému

 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre spojité dáta
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre atributívne dáta
 • Tréningová hra MSA
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

Matematická štatistika

 • Overenie normality
 • Identifikácia typu rozdelenia
 • Intervaly spoľahlivosti
 • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
 • Testovanie hypotéz /Sila testu a určenie rozsahu výberu, Porovnanie 1 vzorky s cieľovou hodnotou (1 sample t, 1 sample % defective), Porovnanie 2. vzoriek medzi sebou (2 sample t, 2 sample % defective), Porovnanie viac ako 2 vzoriek (ANOVA, Main Effect Plot, Interaction Plot Dvojfaktorová ANOVA, ANOVA GLM ANOVA)/
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

DOE – Plánovanie experimentov

 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia
 • Precvičovanie v prostredí software Minitab

4. Modul ZLEPŠUJ 19. 10. 2017

 • Kreatívne metódy zlpešovania
 • Systematické zlepšovanie cez inovácie
 • Inovácie produktu
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách
 • Príklad z praxe
 • Praktické cvičenia

5. Modul RIAĎ 20. 10. 2017

 • Audity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Produktivita a vplyv na ukazovateľa podniku
 • Zmenové riadenie
 • Finančné vyhodnotenie projektov
 • Odovzdávanie a vyhodnocovanie projektov
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

**Certifikácia BLACK BELTS 28. 11. 2017

 • Overovanie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia výsledkov riešených projektov Six Sigma
 • Odovzdanie certifikátov o absolovaní tréningu Six Sigma – BLACK BELT

Typ a platnosť osvedčenia:
S certifikátom MŠ SR

Termíny kurzov

28.11.2017

Certifikácia BLACK BELTS

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)