DPH v praxi a pripravované zmeny

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Nie ste doma v DPH-čke? Máte hlavu v smútku z trojstranného obchodu, reťazových obchodov či z prenosu daňovej povinnosti pri službách z EÚ a tretích štátov a pri tovare z EÚ? Neviete si rady s tuzemským prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach? Nezúfajte a príďte na školenie s obľúbeným odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám všetko podrobne vysvetlí a upozorní aj na ďalšie plánované novinky v oblasti DPH.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

  1. Vymedzenie základných pojmov na účely zákona o DPH (zdaniteľná osoba, predmet dane, ekonomická činnosť…)
  2. Dodanie tovaru

2.1.) Miesto dodania tovaru

2.2.) Nadobudnutie tovaru z EÚ; Miesto nadobudnutia tovaru v tuzemsku z EÚ

2.2.1.) Trojstranný obchod a reťazové obchody a uplatňovanie oslobodenia pri intrakomunitárnej dodávke (riziká spojené s prepravou)

2.3. Miesto dodania tovaru pri dovoze

2.3.1. Dovoz tovaru do iného členského štátu a preprava na územie SR alebo do iného členského štátu

2.4.) Vznik daňovej povinnosti

2.4.1.) V tuzemsku

2.4.2.) Pri dodaní tovaru v rámci EÚ vrátane trojstranného obchodu

2.4.3.) Pri dodaní tovaru do tretích štátov (EÚ)

2.4.4.) Pri dovoze tovaru

3. Dodanie služby

3.1. Miesto dodania služby (všeobecné a špecifické pravidlo)

3.2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služby

4. Osoba povinná platiť daň

4.1. Prenos daňovej povinnosti pri službách z EÚ a tretích štátov

4.2. Prenos daňovej povinnosti pri tovare z EÚ

4.3. Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri tovare a službách

4.3.1. Tovar nadobudnutý od zahraničnej osoby v tuzemsku

4.3.2. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach

5. Právo na odpočítanie dane

5.1. Zákonné podmienky splnenia práva na odpočítanie dane

5.2. Vecné priraďovanie prijatých vstupov a právo na odpočítanie dane

5.3. Tovar a služby bez nároku na odpočítanie dane a oslobodenie pri predaji tovaru (z pohľadu napr. nájmu a finančných služieb)

5.4. Krátenie koeficientom

5.5. Faktúra ako doklad formálnej stránky odpočtu DPH

6. Plánované novinky v DPH

HARMONOGRAM:

  • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  • 09.00 – 11.00 prednáška
  • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Ing.Vladimír Ozimý Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape