Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Elektronizácia verejnej správy a zmeny, ktoré z nej vyplývajú, predstavujú veľkú výzvu pre rezort geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Seminár je zameraný na poskytnutie komplexného pohľadu na právnu úpravu katastrálneho konania s dôrazom na konanie o návrhu na vklad, zápis do katastra formou záznamu, zápis poznámok do katastra nehnuteľností, ako aj konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte s prihliadnutím k stanoviskám súdnej praxe a Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností SR. V rámci seminára budú prezentované dopady zákona o eGovernmente, ako aj prijatia nových procesných predpisov na katastrálne konanie (napr. zaručená konverzia dokumentov, rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí návrhu na vklad). Prednášajúci budú klásť dôraz na katastrálne konanie v elektronickej forme a elektronizáciu služieb katastra nehnuteľností.

Cieľová skupina

právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, notári, zamestnanci realitných kancelárií, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Obsahová náplň

 • konanie o návrhu na vklad
 • záznam
 • zápis záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie budúcich pohľadávok
 • poznámka (dôsledky zápisu poznámok do katastra nehnuteľností)
 • oprava chyby v katastrálnom operáte (spresňovanie výmery pozemku)
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a možnosti jej odstraňovania
 • elektronické podania v katastrálnom konaní
 • zákon o eGovernmente a katastrálne konanie
 • elektronické služby katastra nehnuteľností
 • nová právna úprava civilného procesu a katastrálne konanie
 • platenie správnych poplatkov elektronicky
 • diskusia k otázkam katastrálneho konania

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape