Od myšlienky k zrozumiteľnému grafu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť účastníkov určiť typ grafu a zostrojiť ho tak, aby zrozumiteľne interpretoval myšlienku odovzdávanú publiku pri prezentácii.

Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené každému, kto chce zrozumiteľne interpretovať údaje formou grafov.

Obsahová náplň

alebo prečo si vybrať kurz Od myšlienky k zrozumiteľnému grafu od firmy Kopex: Prezentácia dát grafmi, ak je správne zvolená forma, je omnoho názornejšia ako holými číslami. Často sa však stáva, že je pre požadovaný účel zvolený nesprávny typ grafu. Tie isté data vizualizované rôznymi typmi grafov môžu totiž evokovať u poslucháčov rôzny výsledný dojem. Nesprávne zvolený graf môže dokonca vzbudiť opačný dojem, ako bol váš úmysel alebo bude pre poslucháčov nezrozumiteľný a prezentáciu zamietnu. Existujú však všeobecné princípy uľahčujúce výber typu grafu a jeho tvorby, čo je obsahom tohto kurzu.

Obsahová náplň kurzu:

  1. Chyby, ktoré sú spojené s používaním grafov.
  2. Graf ako forma podania informácii v prezentácií.
  3. Základné typy grafov.
  4. Proces zostavenia grafu.
  • Formulácia odovzdávanej myšlienky.
  • Návrh názvu grafu.
  • Stanovenie charakteru závislostí informácií.
  • Základné typy závislostí informácií.
  • Výber vhodnej formy grafu.

5. Zásady formálnej tvorby grafov. 6. Nástroje pre tvorbu grafov.

Spôsob vedenia tréningu:

Maximálny počet účastníkov je 9.

Na kurze sú prítomní dvaja lektori.

Teoretické poznatky sú precvičované na praktických príkladoch a prípadových štúdiách.

Súčasťou tréningu je zostrojenie grafov v programe MS Excel.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Juraj Haluška
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


Adresa
podľa požiadaviek záujemcov, v SR,

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)