ROZHODNÉ PRÁVO v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Právne vzťahy a spory s medzinárodným prvkom bývajú častokrát komplikované, pričom v mnohých prípadoch zodpovedanie otázky rozhodného práva má zásadný vplyv na výsledok sporu alebo iného právneho problému. Problematiku rozhodného práva je potrebné riešiť ešte pred samotnou analýzou hmotného práva. Seminár ponúka komplex informácií v súvislosti s obchodno- a občianskoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom so zameraním na úpravu, ktorú prinášajú nariadenia Rím I a Rím II a osobitné medzinárodné zmluvy. Ide o otázky v súvislosti s rozhodným právom pri zmluvných vzťahoch a sporoch s medzinárodným prvkom.

Seminár je koncipovaný na praktických príkladoch a reálnych prípadoch z praxe.

Cieľová skupina

advokáti, exekútori, notári, správcovia konkurznej podstaty, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, právnická verejnosť

Obsahová náplň

 • hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem – podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
  • nariadenie Rím I (č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky)
  • Rímsky dohovor (Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky – 1980)
  • CISG (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru)
  • nariadenie Rím II (č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky)
  • osobitné medzinárodné zmluvy
  • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie – praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • voľba rozhodného práva
 • rozhodné právo pri absencii voľby (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
  • základné prípady určenia rozhodného práva
  • spotrebiteľské zmluvy
  • pracovné zmluvy
  • zodpovednosť za výrobok
  • nekalá súťaž
  • porušenie práva duševného vlastníctva
 • diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape