ZÁKONNÍK PRÁCE- ROZVRHOVANIE PRACOVNÉHO ČASU, DOVOLENKA A RIEŠENIE PROBLÉMOV SPOJENÝCH S PREKÁŽKAMI V PRÁCI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času a doby odpočinku, pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky a pri riešení problémov spojených s prekážkami v práci.

Cieľová skupina

ekonomovia, mzdari, učtovníci, personalisti, zamestnávatelia, podnikatelia a pod.

Obsahová náplň

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času a doby odpočinku, pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky a pri riešení problémov spojených s prekážkami v práci.

O b s a h :

  1. je lepšie realizovať pracovnoprávne vzťahy tak, aby súvisiace právne úkony zabezpečovali odborne pripravení zamestnanci, ktorí sa vyvarujú zbytočných vecných a procesných chýb, ktoré môžu zakladať pracovnoprávne spory končiace na súdoch s bremenom finančných strát a s rizikom poškodenia dobrého mena zamestnávateľa;
  2. školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov, prakticky a bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s rozvrhnutím pracovného času a doby odpočinku, pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky, pri riešení problémov prekážok v práci s tým, že budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, účinný ku dňu školenia;
  3. na školení sa dozviete všetko o tom, čo to vlastne pracovný čas je, pretože to je čas, za ktorý zamestnanca platíte. Povieme vám o spôsoboch rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľnom týždennom a dennom absolutóriu pracovného času, rozdielom medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používaní konta pracovného času, prestávkach v práci, nepretržitom odpočinku medzi zmenami a v týždni;
  4. dozviete sa všetko o špecifikách pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce;
  5. prekážky v práci, hlavne tie tzv. „osobné“, sú často predmetom sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Preto sa dozviete všetko o organizácii ich čerpania, preplácania náhrady mzdy za ospravedlnenú neprítomnosť v práci a potrebe zakotvenia povinností zamestnancov vo vzťahu k prekážkam v práci v pracovnom poriadku zamestnávateľa;
  6. v rámci školenia budú na vyžiadanie bezplatne poskytnuté niektoré vzory pracovnoprávnych dokumentov súvisiacich s témou školenia;
  7. prezentované budú tiež informácia o posledných novelizáciách Zákonníka práce, ktoré boli vykonané zákonmi NR SR č. 351/2015 Z. z. účinným od 18.06.2016, č. 378/2015 Z. z. účinným od 02.01.2016 a zákonom č. 440/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2016.

Sme presvedčení, že účasť na našom školení bude pre vás efektívne využitým pracovným časom.

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape