Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Jednodňový seminár je určený najmä pre podnikateľské subjekty. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v zmene vo vzťahu k novo definovanej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb pri vykonávaní ich podnikateľskej činnosti. Získané informácie a poznatky pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť prispôsobiť systém spoločnosti, eliminovať možné riziká. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novozavedeným inštitútom trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb v súlade so zákonom č. 91/2016 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť od 1.7.2016.

Cieľová skupina

všetky podnikateľské subjekty, ich riadiaci pracovníci, štatutárni zástupcovia firiem, členovia kontrolných a dozorných orgánov, manažéri, podnikoví právnici, bezpečnostní manažéri, pracovníci, ktorí sú nositeľmi rozhodovacích právomocí vo firmách a z toho vyplývajúcej zodpovednosti, vhodné tiež napríklad pre vedúcich personálnych oddelení a pod.

Obsahová náplň

 1. Časť seminára
 • Súčasný stav a dôvody prijatia novej právne j úpravy
 • Predmet a pôsobnosť zákona
 • Trestné činy právnických osôb
 • Trestná zodpovednosť a jej vylúčenie

Prestávka na kávu a občerstvenie

 1. Časť seminára
 • Druhy a výkon trestov
 • Procesné osobitosti trestného konania
 • Riziká na strane právnických osôb
 • Opatrenia na elimináciu rizík
 1. Záverečná časť seminára – diskusia k témam v rámci programu seminára

Lektor:
Mgr. Ján Longauer - privátna advokátska prax

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna pôsobnosť (na vyžiadanie v anglickom jazyku)

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape