DETAIL KURZU

Verejné obstarávanie krok za krokom - Od prípravy zákazky po podpis zmluvy

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je komplexne informovať účastníkov o pravidlách a postupoch pri príprave verejného obstarávania, tvorbe súťažných podkladov a aktuálneho diania vo verejnom obstarávaní. Na seminári budeme vychádzať z nových finančných limitov, nového postupu pri vypočítaní predpokladanej hodnoty zákazky. Na seminári sa oboznámite so všetkým, čo prináša nový zákon od 18.04.2016 pri príprave verejného obstarávania.

Obsah kurzu

Prípravná fáza verejného obstarávania – dôležitosť prípravy, väzba na oznámenie

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • výber postupu verejného obstarávania
 • opis predmetu zákazky s použitím „alebo ekvivalentné“
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk (Oznámenia o vyhlásení VO) a súťažných podkladov
 • význam vysvetľovania a dopĺňania súťažných podkladov
 • nastavenie podmienok účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie verejného obstarávania

 • otváranie ponúk časť ostatné a časť kritériá
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
 • náležitostí ponúk a kritérií
 • priebeh elektronickej aukcie
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
 • konflikt záujmov

Výsledok verejného obstarávania

 • uzavretie zmluvy
 • podpísanie dodatkov
 • Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
 • informačné povinnosti voči úradu
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom

Priebežná diskusia.

Lektorka: Ing. Helena Polónyi

Cieľová skupina

verejní obstarávatelia a obstarávatelia

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.

Kontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor