Bratislava

Verejné obstarávanie krok za krokom - Od prípravy zákazky po podpis zmluvy

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava, Otidea s.r.o.
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je komplexne informovať účastníkov o pravidlách a postupoch pri príprave verejného obstarávania, tvorbe súťažných podkladov a aktuálneho diania vo verejnom obstarávaní. Na seminári budeme vychádzať z nových finančných limitov, nového postupu pri vypočítaní predpokladanej hodnoty zákazky. Na seminári sa oboznámite so všetkým, čo prináša nový zákon od 18.04.2016 pri príprave verejného obstarávania.

Cieľová skupina

verejní obstarávatelia a obstarávatelia

Obsahová náplň

Prípravná fáza verejného obstarávania – dôležitosť prípravy, väzba na oznámenie

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • výber postupu verejného obstarávania
 • opis predmetu zákazky s použitím „alebo ekvivalentné“
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk (Oznámenia o vyhlásení VO) a súťažných podkladov
 • význam vysvetľovania a dopĺňania súťažných podkladov
 • nastavenie podmienok účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie verejného obstarávania

 • otváranie ponúk časť ostatné a časť kritériá
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
 • náležitostí ponúk a kritérií
 • priebeh elektronickej aukcie
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
 • konflikt záujmov

Výsledok verejného obstarávania

 • uzavretie zmluvy
 • podpísanie dodatkov
 • Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
 • informačné povinnosti voči úradu
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom

Priebežná diskusia.

Lektorka: Ing. Helena Polónyi

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, Otidea s.r.o.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)