Zákon o energetike v praxi - elektroenergetika

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnou úpravou zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť elektroenergetiky, informovať o všetkých zásadných právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú pre podnikanie a pôsobenie v energetike.

Dôraz je kladený na interakciu s účastníkmi kurzu, praktické príklady a vysvetlenie vzťahov medzi subjektmi na trhu s elektrinou, objasnenie dopadov organizácie trhu v dôsledku vykonávania Európskej legislatívy a postupov delegovaných na vyhlášky súvisiace so zákonom o energetike.

Zákon bol viackrát novelizovaný, výrazne najmä cez zákon o energetickej efektívnosti. Účastníci získajú súhrnný prehľad o podstatných zmenách s vplyvom na oblasť elektroenergetiky, ako aj o pripravovanej energetickej legislatíve.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

  • význam a účel zákona o energetike,
  • podmienky a postupy pre podnikanie v energetike,
  • zásady fungovania trhu s energiou, ustanovené výnimky,
  • organizácia trhu a Európska integrácia trhov,
  • podrobný prehľad práv a povinností jednotlivých účastníkov trhu,
  • úloha orgánov štátnej správy, kontrolné a sankčné mechanizmy,
  • väzby na ďalšie právne predpisy,
  • vykonávacie predpisy, pravidlá a súvisiaca nižšia legislatíva,
  • očakávané zmeny v legislatíve.

Lektor:
Mgr. Martin Sliva, PMP

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Polák Ing.
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)