PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO NEPRÁVNÍKY

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminář vám srozumitelnou formou a za použití praktických příkladů zprostředkuje základní orientaci v úpravě pracovněprávních vztahů. Určitá míra povědomí o pravidlech zakládání a rozvazování pracovního poměru, nařizování práce přesčas, určování dovolené apod. se často ukazuje jako nezbytná i pro ty, pro které personální řízení představuje jen dílčí část jejich každodenní pracovní činnosti. Seminář bude zaměřen na pochopení hlavních souvislostí a zahrne proto základní přehled o všech jednotlivých oblastech úpravy výkonu práce v pracovněprávním vztahu.

Cieľová skupina

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, mistrům, personalistům, účetním.

Obsahová náplň

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • právní souvislosti výběru vhodného zaměstnance,
 • vstupní lékařská prohlídka,
 • zkušební doba,
 • pracovní poměr na dobu určitou.

ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • pracovní cesta,
 • dočasné přidělení.

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

PRACOVNÍ DOBA A DOVOLENÁ:

 • řízení a rozvrhování práce,
 • práce přesčas,
 • doby odpočinku,
 • vznik práva na dovolenou a její čerpání.

ODMĚŇOVÁNÍ:

 • mzdové složky, příplatky,
 • splatnost a výplata mzdy.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI:

 • překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele,
 • prokazování překážek.

POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY:

 • předcházení škod,
 • povinnost zaměstnance k náhradě škody, odpovědnost za schodek,
 • povinnost zaměstnavatele k náhradě škody, pracovní úrazy.

Lektor:
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape