NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte znalost v oblasti právní úpravy veřejných zakázek z pohledu aktuální legislativy i nadcházející právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb., jakož i soukromoprávní úpravy náhrady škody ve vztahu k zadávání veřejných zakázek jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu dodavatele.

Uvědomíte si rizika spojená se zadávacími procesy a možnosti při vymáhání náhrady škody v případě porušení zákonných povinností zadavatele a administrátora veřejné zakázky, jakož i možnosti při vymáhání náhrady škody při neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele, případně sdružení dodavatelů.

Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány všechny okruhy ve vztahu k problematice náhrady škody v souvislosti se zadávacími procesy a právní úpravou zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb. To vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů vycházející z judikatorní praxe soudů a ÚOHS.

Cieľová skupina

Veřejným zadavatelům, dodavatelům a poradcům, advokátům, podnikovým právníkům, manažerům a širší odborné veřejnosti zabývající se problematikou veřejných zakázek a náhrady škody.

Obsahová náplň

  • náhrada škody v občanskoprávních vztazích (pojem škoda, předpoklady pro přiznání náhrady škody, rozdíly oproti právní úpravě starého občanského zákoníku a obchodního zákoníku),
  • smluvní modifikace náhrady škody s uplatněním do práva veřejných zakázek (vliv smluvní pokuty, náhrada škody za nesprávná prohlášení a ujištění, zkracování či prodlužování promlčecích lhůt),
  • náhrada škody v právu veřejných zakázek (uplatnění náhrady škody u veřejných zakázek, škoda v jednotlivých fázích zadávacího procesu, škoda po zadání veřejné zakázky, limity náhrady škody podle zákona o veřejných zakázkách a podle zákona o zadávání veřejných zakázek),
  • předsmluvní odpovědnost zadavatele,
  • předsmluvní odpovědnost dodavatele,
  • povinnost nahradit škodu způsobenou nesprávnou radou poskytnutou administrátorem veřejné zakázky,
  • škoda při zkrácení korekce dotace v důsledku porušení některé z povinností podle zákona o veřejných zakázkách (zákona o zadávání veřejných zakázek),
  • škoda způsobená členy hodnotící komise,
  • náhrada škody požadovaná po dodavateli a po zadavateli veřejné zakázky po uzavření smlouvy,
  • diskuze, odpovědi na dotazy.

Lektor:
JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape