PLNĚNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte znalost právní úpravy smluv, náhrady škody a možností obrany z hlediska právní úpravy zákona o veřejných zakázkách v komparaci s nadcházející právní úpravou zákona č. 134/2016 Sb., jakož i z hlediska soukromoprávní úpravy smluvních podmínek jednotlivých typů smluv vyskytujících se v zadávacích procesech.

Podrobně se seznámíte s typy smluv, které se nejčastěji vyskytují v zadávacích procesech. Výklad bude soustředěn na možnosti obrany při neplnění smluvních podmínek, postupy a zásady při plnění smlouvy (i s ohledem na zásady 3E při zadávání veřejných zakázek). V rámci celého semináře bude výklad koncipován praktickým způsobem, tj. způsobem identifikace podstatných náležitostí jednotlivých typů smluv a rizik/povinností spojených s jejich plněním.

Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány všechny aspekty související s problematikou úpravy smluvních podmínek z hlediska podstatných náležitostí a vhodných ustanovení pro případné vymáhání náhrady škody, plnění ze smluv, a to jak ze strany zadavatelů, tak i ze strany dodavatelů. To vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů jednotlivých typů smluv.

Cieľová skupina

Veřejným zadavatelům, dodavatelům a poradcům, advokátům, podnikovým právníkům, manažerům, odborné širší veřejnosti zabývající se problematikou veřejných zakázek zejména ve vztahu k úpravě smluvních podmínek a jejich dodržování.

Obsahová náplň

 • smlouva jako základ vztahu zadavatel – dodavatel,
 • předsmluvní odpovědnost (vázanost návrhem smlouvy ze strany zadavatele a dodavatele),
 • uzavření smlouvy ve veřejných zakázkách, vliv zákona o zadávání veřejných zakázek (zákona o veřejných zakázkách) na plnění veřejné zakázky,
 • neplatnost a zdánlivost smluv uzavíraných v zadávacím řízení, vč. uveřejňovací povinnosti (zákon o registru smluv),
 • zajištění povinností vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku (smluvní pokuty, závdavek, finanční jistota, bankovní záruka aj.),
 • řádné splnění smlouvy uzavřené v zadávacím řízení,
 • vadné splnění smlouvy uzavřené v zadávacím řízení (vliv práva veřejných zakázek, odpovědnost za vady, náhrada škody aj.),
 • ukončení smluv uzavřených v zadávacím řízení na veřejnou zakázku (odstoupení, výpověď, dohoda vč. narovnání aj.),
 • některé specifické smlouvy uzavírané v oblasti veřejných zakázek a jejich plnění (smlouva o administraci, smlouva o založení společnosti (sdružení), subdodavatelské smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace aj.),
 • dílo, koupě, příkaz jako nejčastější smluvní typy,
 • nejčastější chyby při přípravě smluvní dokumentace,
 • diskuze, odpovědi na dotazy.

Lektor:
JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape