ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2016 A NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2017. Zrekapitulujete si nejdůležitější změny přijaté v průběhu roku 2016 zejména v oblasti účetnictví a daních z příjmů, okrajově též v oblasti DPH.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce.

Obsahová náplň

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ: Novela zákona o účetnictví na základě směrnice EU účinná od 1. 1. 2016:

 • nové kategorizace účetních jednotek s dopadem do povinných účetních výkazů (mikro, malé, střední, velké), jednoduché účetnictví a nová vyhláška pro JÚ – 325/2015,
 • zásadní změny účtování majetku a zásob vytvořených vlastní činností a aktivace,
 • zásadní změna Výkazu zisku a ztráty od 1. 1. 2016, zveřejňování závěrky,
 • novely prováděcích vyhlášek,
 • novely Českých účetních standardů,
 • převodový můstek mezi účetními výkazy roku 2015 a 2016.

NOVÁ NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ ÚČINNÁ OD 1. 1. 2017: Další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU – uvádění nefinančních informací – velké účetní jednotky, další úpravy – např. rozdělení aktiv na stálá a oběžná nebo nově sankce za nezveřejnění, nikoliv nesestavení účetní závěrky atd.

ZÁKON O DPH: Rekapitulace změn účinných 1. 1. 2016 – změny zákona o DPH v souvislosti s celním zákonem (dovoz, vývoz, dopad do daňových dokladů atd.) a zákonem o evidenci tržeb.

ZMĚNY ZÁKONA O DPH ÚČINNÉ OD 1. 1. 2017:

 • komplexní řešení společnosti (dříve sdružení),
 • nový pojem nespolehlivá osoba,
 • uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech a další změny.

ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB: Nový zákon 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, účinný od 1. 12. 2016 a novely daňových zákonů přijaté v souvislosti s tímto zákonem (zákon o daních z příjmu a DPH) – 113/2016 Sb., první zkušenosti. ZÁKON O DANI Z PŘÍJMU: Novely zákona přijaté v průběhu roku 2016 (i v souvislosti s celním zákonem).

ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ÚČINNÉ OD 1. 1. 2017: Fyzické osoby:

 • vypořádání spoluvlastnictví,
 • příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích,
 • příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu,
 • částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření,
 • slevy na dani pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob v návaznosti na invaliditu a průkaz ZTP/P,
 • další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a další.

Právnické osoby:

 • osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací,
 • osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci,
 • daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků,
 • limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu FKSP a sociálního fondu,
 • daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací a další,
 • další společné úpravy pro FO i PO,
 • narovnání podmínek u výdajů na dopravu,
 • změna uplatňování výdajů spojených s pořízením pohledávky u neúčtujících poplatníků daní z příjmů.

NOVELA ZÁKONA O REZERVÁCH ÚČINNÁ OD 1. 1. 2017.

Přehled dalších zákonů novelizovaných v průběhu roku 2016 a připravovaných s účinností od 1. 1. 2017.

Lektor:
Ing. Dana Vankeová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Na Ostrově 28/3, HAVLÍČKŮV BROD

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape