UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2016 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.

Cieľová skupina

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušeností s uzavřením účetnictví. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.

Obsahová náplň

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016: Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou.

Účetní závěrka:

 • příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou,
 • povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech,
 • závěrkové práce – časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, účetní versus daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování darů od 1. 1. 2016, účtování o zásobách a jejich oceňování,
 • změny účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností od 1. 1. 2016,
 • kursové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani atd.,
 • účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek,
 • nové přílohy účetní závěrky podle jednotlivých kategorií ÚJ,
 • schvalování, zveřejňování – změny od 1. 1. 2016, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou,
 • změny zákona od 1. 1. 2017.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ:

 • časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu,
 • daňově neuznatelné náklady,
 • vyloučené výnosy,
 • položky zvyšující a snižující základ daně,
 • daňové odpisy,
 • paušální výdaj na auto,
 • daňové opravné položky,
 • daňové rezervy,
 • stanovení základu daně,
 • položky odčitatelné od základu daně,
 • slevy na dani,
 • uplatnění ztrát minulých období,
 • zálohy na další období.

Lektor:
Ing. Dana Vankeová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Na Ostrově 28/3, HAVLÍČKŮV BROD

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape