Daňové a odvodové tipy a Zákonník práce v roku 2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Od 18. 6. 2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. RNDr. Jozef Mihál vám na školení predstaví všetky zavedené nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ, ako aj povinnosti pre zamestnávateľov z iných členských štátov EÚ pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko. Súčasťou školenia bude i diskusia o definícii závislej práce – kedy ide a kedy naopak nejde o závislú prácu. Chýbať nebude ani téma zdaňovania a „zodvodňovania“ príjmov spoločníkov a konateľov. Dozviete sa aj o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti zdaňovania dividend.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Závislá práca

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a ďalšie príklady
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, pokuty po 18. 6. 2016

Hlavná téma: Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa z inej členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • povinnosti slovenského zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • kedy ide o vyslanie, kedy o zahraničnú pracovnú cestu, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

Dočasné pridelenie (zapožičanie) zamestnanca, ADZ (stručne

 • dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce
 • „fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia
 • „fiktívne“ cezhraničné vysielanie pri poskytovaní služieb
 • pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov
 • spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa
 • vyslanie na pracovnú cestu, cestovné náhrady

Daňové a odvodové tipy

 • spoločník, konateľ – zdanenie a odvody
 • otec na materskej
 • umelci a autori – zdanenie a odvody z autorských honorárov
 • pripravované zmeny – zrušenie zdravotných odvodov a zavedenie zdanenia dividend

Harmonogram:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape