Novinky ve mzdách v roce 2017 (on-line kurz)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

e-learning

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2017, které potřebujete při své práci dobře znát. Součástí budou jak změny v samotném zákoníku práce, tak i v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění).

Cieľová skupina

Mzdovým účetním, personalistům a ostatním zaměstnancům, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.

Obsahová náplň

 • ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 od 1.1.2017: (Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda – nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů – dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
 • SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN rok 2017: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2016 a 2017 – porovnání – povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu – uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele – povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného , výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2017, určení jednotlivých třetin – vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby – celá řada ukázek výpočtů srážek.
 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2017 : Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně – minimální vyměřovací základ 2017 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ – okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců – kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů – pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány – odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících vzemích Evropské unie.
 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2017: Maximální vyměřovací základ – zrušení – započitatelnost příjmů pro odvod pojistného – zákon o provádění sociálního zabezpečení 2017 – výše sazeb pojistného v roce 2017. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného – dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění – osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění – dobrovolná platba na nemocenské pojištění.
 • NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2017: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro rok 2017 – komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – karenční doba a její zrušení – porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele – postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 zásadní připravované změny od 1.10.2017: Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 – nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění – podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ – rozhodné období v roce 2017 . Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši – součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.
 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ zásadní změny 2017: Podmínky nároku na důchody – splnění odpracované doby – předčasný starobní důchod – předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu – redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017.
 • DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE zásadní změny 2017: Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017 , další změny v daňové oblasti – „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
 • ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE pravděpodobně od 1.9.2017: Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další navrhované změny.
 • DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2017: Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2017. Další aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
 • DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape