Riadenie ľudí vo výrobe – tréningy pre majstrov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výrobné spoločnosti sa v dnešnej dobe stretávajú s novými výzvami v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zvyšujú sa požiadavky na produktivitu firiem a rovnako požiadavky na úroveň manažérskych zručností najnižších manažérskych stupňov. Ako rozvíjať a motivovať radových zamestnancov výrobných firiem v súčasnej dobe učíme na našich školeniach.

Školenia pre majstrov vytvoríme aj na mieru pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto dohodneme podľa požiadaviek klienta.

Cieľová skupina

 • majstri / tímlídri / supervízori
 • vedúci výrobných liniek
 • nižší a stredný manažment výrobných firiem

Obsahová náplň

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA S OPERÁTORMI

 • základy verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • zadávanie úloh
 • overovanie porozumenia
 • kontrola plnenia pracovnej úlohy

VEDENIE ĽUDÍ NA VÝROBNOM PRACOVISKU

 • manažérske minimum
 • situačné vedenie
 • zamestnanecké hry
 • budovanie rešpektu

ZVLÁDANIE STRESU

 • vznik stresu
 • priebeh stresu a jeho prejavy
 • zvládanie stresu v praxi

RIEŠENIE KONFLIKTOV NA VÝROBNOM PRACOVISKU

 • konflikty – základy
 • štýly riešenia konfliktov
 • prax v riešení konfliktov

Lektor:
Mgr. Katarína Rothová

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

14.03.2017 - 15.03.2017

modul "Majstri 1": komunikácia + vedenie ľudí

Prihlásiť sa
11.04.2017 - 12.04.2017

modul "Majstri 2": riešenie konfliktov + stres manažment

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape