Kurz: Riadenie ľudí vo výrobe – tréningy pre MAJSTROV

Popis kurzu

Výrobné spoločnosti sa v dnešnej dobe stretávajú s novými výzvami v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zvyšujú sa požiadavky na produktivitu firiem a rovnako požiadavky na úroveň manažérskych zručností najnižších manažérskych stupňov. Ako rozvíjať a motivovať radových zamestnancov výrobných firiem v súčasnej dobe učíme na našich školeniach.

Školenia pre majstrov vytvoríme aj na mieru pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto dohodneme podľa požiadaviek klienta.Obsah kurzu

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA S OPERÁTORMI (11.9.2018)

 • základy verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • zadávanie úloh
 • overovanie porozumenia
 • kontrola plnenia pracovnej úlohy

VEDENIE ĽUDÍ NA VÝROBNOM PRACOVISKU (12.9.2018)

 • manažérske minimum
 • situačné vedenie
 • zamestnanecké hry
 • budovanie rešpektu

ZVLÁDANIE STRESU (16.10.2018)

 • vznik stresu
 • priebeh stresu a jeho prejavy
 • zvládanie stresu v praxi

RIEŠENIE KONFLIKTOV NA VÝROBNOM PRACOVISKU (17.10.2018)

 • konflikty – základy
 • štýly riešenia konfliktov
 • prax v riešení konfliktovCieľová skupina

 • majstri / tímlídri / supervízori
 • vedúci výrobných liniek
 • nižší a stredný manažment výrobných firiemPoznámka k cene

cena je za osobu na jeden dvojdňový modulKontaktná osoba

Mgr. Katarína Rothová
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena