Kurz: Efektívne zvládanie stresu

Popis kurzu

Vysoké pracovné nasadenie, časový tlak a množstvo úloh je v súčasnosti štandardom. Pri zvládaní týchto nárokov pomáhajú špecifické zručnosti a vedomosti.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

  • posilniť schopnosť identifikovať stresory vo svojom živote
  • pomôcť modifikovať návyky a myšlienkové vzorce, ktoré spôsobujú stres
  • naučiť sa používať techniky zvládania stresuObsah kurzu

  • objasnenie toho, čo je to stres, aké faktory ho spôsobujú, ako prebieha stresová reakcia, aké sú prejavy a dopady stresu
  • prevencia stresu – definovanie cieľov a priorít, nastavenie vhodného životného štýlu, eliminácia myšlienok a postojov, ktoré zvyšujú stres,definovanie toho, čo nám dobíja baterky a drží v rovnováhe, posilňovaie sebadôvery
  • techniky zvládania krátkodobého stresu – pohyb, relaxácia, meditácia, „tu a teraz“, racionalizácia situácie, hľadanie výhod a pozitív danej situácieCieľová skupina

  • manažéri, ktorí sú často vystavení stresovým situáciam
  • zamestnanci pracujúci v stresových podmienkachKontaktná osoba

Mgr. Katarína Rothová
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor