Efektívne zvládanie stresu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysoké pracovné nasadenie, časový tlak a množstvo úloh je v súčasnosti štandardom. Pri zvládaní týchto nárokov pomáhajú špecifické zručnosti a vedomosti.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

  • posilniť schopnosť identifikovať stresory vo svojom živote
  • pomôcť modifikovať návyky a myšlienkové vzorce, ktoré spôsobujú stres
  • naučiť sa používať techniky zvládania stresu

Cieľová skupina

  • manažéri, ktorí sú často vystavení stresovým situáciam
  • zamestnanci pracujúci v stresových podmienkach

Obsahová náplň

  • objasnenie toho, čo je to stres, aké faktory ho spôsobujú, ako prebieha stresová reakcia, aké sú prejavy a dopady stresu
  • prevencia stresu – definovanie cieľov a priorít, nastavenie vhodného životného štýlu, eliminácia myšlienok a postojov, ktoré zvyšujú stres,definovanie toho, čo nám dobíja baterky a drží v rovnováhe, posilňovaie sebadôvery
  • techniky zvládania krátkodobého stresu – pohyb, relaxácia, meditácia, „tu a teraz“, racionalizácia situácie, hľadanie výhod a pozitív danej situácie

Lektor:
Mgr. Katarína Rothová

Termíny kurzov

08.06.2017

(7.6.2017 bude kurzu Efektívne zvládanie stresu predchádzať kurz Manažment času)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
katarina.rothova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape