Efektívne zvládanie stresu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • posilniť schopnosť identifikovať stresory vo svojom živote
  • naučiť sa modifikovať návyky a myšlienkové vzorce, ktoré spôsobujú stres
  • naučiť sa používať techniky zvládania stresu

Cieľová skupina

  • manažéri, ktorí sú často vystavení stresovým situáciam
  • zamestnanci pracujúci v stresových podmienkach

Obsahová náplň

  • objasnenie toho, čo je to stres, aké faktory ho spôsobujú, ako prebieha stresová reakcia, aké sú prejavy a dopady stresu
  • prevencia stresu – definovanie cieľov a priorít, nastavenie vhodného životného štýlu, eliminácia myšlienok a postojov, ktoré zvyšujú stres,definovanie toho, čo nám dobíja baterky a drží v rovnováhe, posilovaie sabadôvery
  • techniky zvládania krátkodobého stresu – pohyb, relaxácia, meditácia, „tu a teraz“, racionalizácia situácie, hľadanie výhod a pozitív danej situácie

Lektor:
Mgr. Katarína Rothová

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape