Manažment času

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V dobe, kedy je pracovné tempo štandardne na úrovni pretekov, vzniká množstvo techník, ktoré pomáhajú toto tempo zvládať. Ten, kto ich vie efektívne využívať, pracuje s väčšou chuťou a s menším stresom.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa techniky a zručnosti, ktoré zvýšia efektivitu práce a osobnú spokojnosť
 • lepšie porozumieť sebe samému, svojim potrebám a prioritám
 • cez definovanie priorít sa naučiť zjednodušovať proces dosahovania cieľov (a tým získať viac voľného času pre seba)

Cieľová skupina

 • manažéri a riadiaci pracovníci
 • všetci tí, ktorí pociťujú časový tlak

Obsahová náplň

Základy organizácie času

 • vízia, priority, ciele
 • ako pracovať s dlhodobými a krátkodobými cieľmi
 • efektívne stanovovanie cieľov SMART

Techniky a nástroje efektívnej práce s časom

 • Paretov princíp
 • princíp dôležitého a naliehavého
 • princíp sféry vplyvu a záujmov
 • ABC priority

Efektivita pracovného dňa

 • odhad času a časové rezervy
 • časožrúti
 • rušenie pri práci
 • vysporiadanie sa s nepríjemnou prácou

Efektívne plánovanie a organizovanie času

 • analýza pracovného dňa
 • práca s časovou snímkou dňa
 • silné a slabé hodiny

Lektor:
Mgr. Katarína Rothová

Termíny kurzov

07.06.2017

8.7. bude na Manažment času nadväzovať kurz Efektívne zvládanie stresu

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
katarian.rothova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape