Manažment času

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu:

 • sa naučíte techniky a zručnosti, ktoré zvýšia Vašu efektivitu a osobnú spokojnosť
 • lepšie porozumiete sebe samému, svojim potrebám a prioritám
 • cez definovanie priorít sa naučíte zjednodušovať proces dosahovania cieľov a tým získate viac voľného času pre seba

Cieľová skupina

 • manažéri a riadiací pracovníci
 • všetci tím, ktorí pociťujú časový tlak

Obsahová náplň

Základy organizácie času

 • vízia, priority, ciele
 • ako pracovať s dlhodobými a krátkodobými cieľmi
 • efektívne stanovovanie cieľov SMART

Techniky a nástroje fektívnej práce s časom

 • paretov princíp
 • princíp dôležitého a naliehavého
 • princíp sféry vplzvu a záujmov
 • ABC priority

Efektivita pracovného dňa

 • odhad času a časové rezervy
 • časožrúti
 • rušenie pri práci
 • vysporiadanie sa s nepríjemnou prácou

Efektívne plánovanie a organizovanie času

 • analýza pracovného dňa
 • práca s časovou snímkou dňa
 • silné a slabé hodiny

Lektor:
Mgr. Katarína Rothová

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarian.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape