Time Management & Self Management

Popis kurzu

V dobe, kedy je pracovné tempo štandardne na úrovni pretekov, vzniká množstvo techník, ktoré pomáhajú toto tempo zvládať. Ten, kto ich vie efektívne využívať, pracuje s väčšou chuťou a s menším stresom.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa techniky a zručnosti, ktoré zvýšia efektivitu práce a osobnú spokojnosť
 • lepšie porozumieť sebe samému, svojim potrebám a prioritám
 • cez definovanie priorít sa naučiť zjednodušovať proces dosahovania cieľov (a tým získať viac voľného času pre seba)

Obsah kurzu

Základy organizácie času

 • vízia, priority, ciele
 • ako pracovať s dlhodobými a krátkodobými cieľmi
 • efektívne stanovovanie cieľov SMART

Techniky a nástroje efektívnej práce s časom

 • Paretov princíp
 • princíp dôležitého a naliehavého
 • princíp sféry vplyvu a záujmov
 • ABC priority

Efektivita pracovného dňa

 • odhad času a časové rezervy
 • časožrúti
 • rušenie pri práci
 • vysporiadanie sa s nepríjemnou prácou

Efektívne plánovanie a organizovanie času

 • analýza pracovného dňa
 • práca s časovou snímkou dňa
 • silné a slabé hodiny

Cieľová skupina

 • manažéri a riadiaci pracovníci
 • všetci tí, ktorí pociťujú časový tlak
Poznámka k cene

podľa počtu záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Rothová
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk

Organizátor