Teambuilding

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ciele teambuildingu:

  • osobnostný rast
  • zvyšovanie tímovej synergie
  • nové podnety, impulzy k ďalšiemu rozvoju tímu
  • lepšie spoznanie tímových silných a slabých stránok
  • lepšie spoznanie kolegov
  • posilnenie dôvery, otvorenosti, súdržnosti, tolerancie a zlepšenie komunikácie medzi členmi tímu.

Cieľová skupina

Celé firmy, pracovné tímy a oddelenia, horizontálne manažérske úrovne.

Obsahová náplň

Tréning umožnňuje učastníkom posun v osobnej aj tímovej rovine prostredníctvom zvládania rôznych netradičných vyziev a prekážok. Ide o prekonanie fyzicky a psychicky náročných úloh, čo napomáha k posíleniu sebadôvery, vytvoreniu bližších vzťahov a posilneniu pocitu spolupatričnosti v tíme. Rozvoj tímu sa spája s rozvojom jednotlivcov.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape