Požiadavky normy ISO 9001:2015

Základné info
  • Termín kurzov: 23.01.2017
  • Miesto konania: Hotel London, Trnava
  • Cena: 118,80 € (99 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: (cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu. )
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2015, ISO 19011 a zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu podľa daných noriem.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

Rámcový obsah kurzu:

  • Úvod do kurzu
  • Ciele kurzu, základné termíny, definície a zásady
  • Proces certifikácie organizácie
  • Norma STN EN ISO 9001:2015

Lektor:
Ing. Matej Pancerz - odborný garant

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora QMS

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

23.01.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com

Adresa
Hotel London, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 55/783 61 21
mobil: +421 918 508 338
email: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape