Bratislava - mestská časť Nové mesto

Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  1. Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy
  • koncepcia slabšej strany a jej legislatívne vymedzenie
  • účel právnej úpravy a posun v ochrane oproti doterajšej právnej úprave
  • rozsah osobitnej právnej úpravy a jej vplyv na všeobecnú úpravu súdneho konania
  1. Konania s ochranou spotrebiteľa
  • abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach – kauzálna príslušnosť, sporové strany a predmet konania, osobitná ochrana slabšej strany
  • spotrebiteľské spory – obmedzenia v dispozičných procesných úkonoch, osobitná ochrana slabšej strany, zmena v prístupe v prípade zastúpenia advokátom
  1. Konania s inou slabšou stranou
  • individuálne pracovnoprávne spory – vymedzenie okruhu sporov, kauzálna príslušnosť, osobitný zástupca v konaní
  • antidiskriminačné spory – osobitné postavenie žalobcu, rozsah sporov, zastúpenie žalobcu, osobitná ochrana slabšej strany

Cieľová skupina

Široká právnická verejnosť

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.vzdelavame.sk

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)