Kurz: Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v rekodifikovanom civilnom procese

Popis kurzu

 1. Nová koncepcia dočasnej úpravy pomerov
 • intertemporálna úprava predbežných opatrení
 • označenie sporových strán a náležitosti návrhu
 • vzťah k súdnemu konaniu vo veci samej
 1. Neodkladné opatrenia
 • typy neodkladných opatrení a porovnanie s Občianskym súdnym poriadkom
 • podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia a postup po jeho nariadení
 • možnosť zrušenia neodkladného opatrenia a konanie vo veci samej
 1. Zabezpečovacie opatrenie
 • dôvody pre nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a typy chránených nárokov
 • postup pri nariadení a účinky nariadeného zabezpečovacieho opatrenia
 • výkon zabezpečovacieho opatrenia a jeho zrušenieCieľová skupina

Široká právnická verejnosťPoznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor