Bezpečné naloženie a zaistenie nákladu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci budú oboznámení s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a zaistenia nákladu, budú im vysvetlené základné fyzikálne zákony, ktoré sú zodpovedné za správanie sa nákladu a za stabilitu dopravnej jednotky. Záver školenia bude upriamený na tipy a najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri rozmiestnení a zaistení nákladu.

Cieľová skupina

Školenie je určené pracovníkov baliacich, plniacich organizácií, vodičom, prepravcom, odosielateľom a iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na nakládke a zaisťovaní nákladu.

Obsahová náplň

Predpisy, práva a povinnosti účastníkov prepravy

 • prehľad predpisov súvisiacich s naložením a zaistením nákladu;
 • zodpovednosť vodičov, nakladačov, odosielateľov, prepravcov;
 • následky nedostatočne zaisteného nákladu.

Fyzikálne princípy bezpečnej nakládky a uloženia nákladu

 • vysvetlenie fyzikálnych zákonov;
 • koeficient kinetického trenia;
 • príklady správania sa nákladu.

Stabilita dopravnej jednotky

 • základné požiadavky;
 • rozmiestnenie nákladu;
 • nadstavby vozidiel;
 • rozmiestnenie záchytných bodov.

Druhy zaisťovacích prostriedkov a ďalšie pomocné zariadenia

 • popruhy, reťaze, laná;
 • ostatné pomocné zariadenia určené pre bezpečné uloženie nákladu.

Metódy zaistenia

 • vrchné (trecie) viazanie;
 • slučkové viazanie;
 • pružné viazanie;
 • diagonálne viazanie;
 • praktické ukážky jednotlivých metód;
 • výpočet minimálneho počtu viazacích prostriedkov.

Záver

 • tipy;
 • najčastejšie chyby týkajúce sa nakladania a zaisťovania nákladu.

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil: +421 918 792 470
e-mail: skolenia@dekra.sk

Adresa
Panónska cesta 47/ Jedlíkova 7, Bratislava/ Košice, možnosť realizácie aj v inom meste, podľa dohody

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 818 896
mobil: +421 918 366 649
email: cingel@dekra.sk
web: www.dekra.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape