Kurz: Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz organizujeme v zmysle §23 ods. 6 a §24 ods. 9 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov ( bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu). Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi
Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
+421 911 177 515
balaz@ibp.sk


Organizátor