Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborná príprava (základná aj aktualizačná po 5 rokoch) je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/2.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Dĺžka kurzu: 10 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/582 701 *** zobraziť

mobil:
+421 915 717 *** zobraziť

email:
ibp@... zobraziť

web: www.ibp.sk

Adresa
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Mlynské nivy 70, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)