DETAIL KURZU

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Odborná príprava (základná aj aktualizačná po 5 rokoch) je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/2.

Kontaktná osoba


+421 2/582 701 78
ibp@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor