DETAIL KURZU

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Je organizovaná pre technikov PO, ktorým končí 5 ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti.

Kontaktná osoba

Mgr. Simona Fančovičová
+421 911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor