Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Je organizovaná pre technikov PO, ktorým končí 5 ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti.

Kontaktná osoba

Mgr. Simona Fančovičová
+421 911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

Organizátor