Kurz: Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Popis kurzu

§21 - elektrotechnik je 16 hodín. Cena vložného s DPH: 90 € s DPH. Klubová cena: 80 € s DPH

Program kurzov je zameraný na oboznamovanie elektrotechnikov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce, s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápisu o skúške. Pre získanie osvedčenia bez obmedzenia napätia a osvedčenia pre objekt s nebezpečenstvom výbuchu (B) je príplatok za každé 30,00 € s DPH.

BONUS : účastníci získajú príručku - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
Kontaktná osoba

Mgr. Simona Fančovičová
+421 911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk


Organizátor