Kurz: Kurzy pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

Popis kurzu

Kurz nie je povinný, je určený pre tých pracovníkov, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle §6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Podmienkou zaradenia uchádzača do kurzu je splnenie podmienok podľa §6, ods.1 NV. Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi a odbornými materiálmiKontaktná osoba


+421 2/582 701 78
ibp@ibp.sk


Organizátor