Kurz: Semináre z problematiky životného prostredia

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť odbornej verejnosti prehľad aktuálneho stavu legislatívy v oblastiach ŽP, informovať o stave legislatívy v odpadovom hospodárstve, poskytnúť informáciu o stave prípravy krajských programov odpadového hospodárstva a o enviromentálnych záťažiach.Kontaktná osoba


+421 2/582 701 78
ibp@ibp.sk


Organizátor