DIALÓG ZAMERANÝ NA RIEŠENIE

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Hlavným nástrojom pri práci so zákazníkom, kolegom, nad/podriadeným, či tímom je komunikácia. Ona má moc veci posúvať smerom k riešeniu i opačne.

Kľúčovým prvkom efektívnej komunikácie je formulácia otázky! Správne položená otázka je totiž nevyhnutnou súčasťou nájdenia efektívnych riešení problémov.

Aký vplyv má formulácia a zameranie otázky na komunikáciu? Ako je možné, že niektoré otázky nás v probléme zamotávajú a iné pomáhajú hľadať cestu von, smerom k riešeniu? Prečo tomu tak je a v čom je ten fígeľ? Na tieto otázky budeme spoločne nachádzať odpovede na predkladanom tréningu.

Účastníci tréningu sa naučia princípy dialógu zameraného na riešenie. Naučia sa klásť správne otázky, pomáhajúce rozvíjať potenciál jednotlivcov i tímov a rozpoznávať ich zdroje pre riešenie problémových situácií.

Absolvovaním tréningu sa zvýši vaša profesionalita komunikácie a efektivita hľadania riešení v problémových situáciách.

Určené pre manažérov
Vedúcich pracovníkov na rôznych úrovniach riadenia
Vedúcich pracovných tímov
HR Konzultantov a Koordinátorov
HR Manažérov a Generalistov
Personalistov a Recruiterov
…tréning je užitočný pre skvalitnenie vedenia hodnotiacich pohovorov talent manažment development manažment
…sú vítaní všetci tí ktorí sa zaujímajú o vedenie efektívneho dialógu a majú záujem sa v problematike zlepšovať.

Obsahová náplň

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov s princípmi vedenia dialógu zameranom na riešenie a naučiť ich efektívne použiť v praxi.

Obsahom teoretickej časti tréningu sú témy:

  • Jazyk riešenia je iný ako jazyk problému!
  • Aktívne počúvanie ako cesta k partnerovi v dialógu.
  • Aké sú kroky vedenia efektívneho dialógu?
  • Ako sa správne pýtať? Druhy konštruktívnych otázok a ich formulácia.
  • Zázračná otázka ako metóda riešenia problému.
  • Aby sme iba nehovorili – systém krokov k riešeniu a ich evaluácia.

Okrem užitočnej teórie budú súčasťou tréningu aj:

  • cvičenia a praktické nácviky vedenia dialógu a ich analýza, 
  • 45 min. osobná, či Skype konzultácia s lektorkou tréningu pre každého z účastníkov, ktorá bude prebiehať po ukončení tréningu a jej cieľom je reflexia aplikácie poznatkov do praxe.    

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 911 797 799
mobil: +421 911 797 799
email: semancova@ext.sk
web: www.ext.sk

Adresa
Excellent Training, s.r.o.
Leškova 3A, Bratislava Zobraziť na mape