Mentoring a koučing v manažérskej praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Mentoring a koučing sú výbornými motivačnými nástrojomi manažéra, vďaka ktorému členovia jeho tímu získavajú pocit istoty a bezpečia pri komunikácii, rozvíjajú svoje zručnosti a dosahujú optimálne pracovné ciele. Uplatnenie mentoringového a koučovacieho prístupu zlepšuje atmosféru,komunikáciu a vzťahy vo firme. V školení si osvojíte:

 • Teoretický rámec a históriu mentoringu a koučingu
 • Ako a kedy aplikovať mentoringový alebo  koučovací prístup
Školenie je vhodné je pre vrcholových manažérov a líniových manažérov, ktorí chcú rozšíriť a zlepšiť svoje manažérske zručnosti a pre zamestnancov, ktorí majú ambíciu stať sa v budúcnosti manažérmi. 

Kurz je určený pre firemné vzdelávanie. Radi vám vyjdeme v ústrety pri realizácii vzdelávania v termíne podľa vašich možností. Školenie je vedené interaktívnou formou s praktickými nácvikmi modelových situácií, simuláciami aprípadovými štúdiami. Každý účastník dostane k dispozícii školiace materiály. 

Obsahová náplň

 • Rola a kompetencie mentora
 • Plánovanie a vedenie mentoringových stretnutí
 • Rozdiely medzi koučingom a mentoringom
 • Vhodné a nevhodné koučovacie situácie
 • Budovanie vzťahov založených na dôvere
 • Riešenie a prevencia konfliktných situácií pomocou koučovacieho prístupu
 • Koučovacie otázky
 • Prípustné a neprípustné zasahovanie v rozhovore
 • Ako reagovať na prekvapivé výroky a situácie
 • Hranice a ich stanovenie 
 • Psychohygiena kouča a mentora
 • Spätná väzba, otázky a odpovede

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 190 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 123 *** zobraziť

email:
martina.javurkova@... zobraziť

web: www.dimensions.sk

Adresa
Dimensions Consulting Services s.r.o.
Zámocká 18, Bratislava Zobraziť na mape