PRAVIDLÁ FAKTURÁCIE V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH s Ing.Tužinským

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

odborný seminár – účtovné a daňové hľadisko

Cieľová skupina

pracovníci zodpovední za účtovníctvo spoločnosti

Obsahová náplň

/ Náležitosti faktúry / Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov / Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry / Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze / Oprava základu dane a opravné faktúry / Osobitné režimy fakturácie / Prijatá faktúra ako doklad uplatnenia práva na odpočítanie DPH / Prijatá faktúra – problémy v praxi / Fakturácia v cudzej mene / Vybrané problémy

PODROBNEJŠIE na stránke Akadémie vzdelávania Zvolen – príloha ku kurzu www.akademiavzdelavania.sk

Termíny kurzov

14.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207, +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 Zvolen