Kurz: Řízení rizik podle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Popis kurzu

Poskytnout účastníkům důležité informace o jednoduchých metodách analýzy rizik, které – pokud jsou realizovány skutečně a nikoli jen papírově pro auditory – umožní nacházet kořenové příčiny problémů, vyhodnocovat rizika a nastavovat účinná nápravná a preventivní opatření.Obsah kurzu

 • Co jsou to rizika – obecné popsání rizik a jejich rozdělení
 • Hospodárnost a efektivnost
 • Náklady nekvality
 • Oblasti rizik v normě ISO 9001:2015
 • Kam se nám ztratila preventivní opatření v normě ISO 9001:2015
 • 6 M
 • Situační analýza 7C
 • SWOT analýza – jednoduchá a mnohdy si s ní vystačíme
 • Různé druhy rizikových analýz, a z nich zejména:
  • FMEA – na procesy a výrobky se nám hodí nejvíce
  • FTA – pokud chceme řídit stroje efektivně
  • Management kontinuity činností organizace – Business Continuity Management (BCM) – ČSN BS 25999–1:2009
 • Řízení bezpečnosti informací – konkurence by si „smlsla“
 • Řízení finančních rizik – o peníze jde až na prvním místě, ale jak na ně
 • A konečné řešení ……Cieľová skupina

Pracovníkům útvarů kvality, manažerům a vedoucím pracovních týmů. Všem, kdo se budou podílet na „překlopení“ stávajících systémů managementu do jejich novelizované podoby. Vhodné pro všechny, kteří jsou zapojeni do řešení „problémů“ ve firmách, pro všechny, kdo jsou zapojeni do zlepšování.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor