APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PODLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Výklad a praktické příklady rozhodování ve věcech služby a služebního poměru státních zaměstnanců v případech, kdy tak stanoví zákon o státní službě.

Cieľová skupina

Představeným a státním zaměstnancům útvarů řízení lidských zdrojů, právníkům ministerstev a ostatních služebních úřadů ve smyslu § 4 zákona o státní službě. Seminář je určen pro státní zaměstnance bez určení stupně požadovaných znalostí a zkušeností se správním řízením; nabízí systémové seznámení s právní úpravou státní služby a aplikací správního řádu ve věcech řízení a rozhodování ve věcech služby.

Obsahová náplň

 • služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah,
 • delegace správního řádu podle zákona o státní službě (§ 160),
 • základní zásady správního řízení podle správního řádu,
 • služební orgány jako správní orgány,
 • podání a jeho náležitosti (§ 37 správního řádu),
 • zahájení řízení (na žádost a zahájení řízení z moci úřední),
 • procesní práva účastníka řízení,
 • příklady řízení ve věcech služebního poměru zahájeného na žádost (písemná žádost o přijetí do služebního poměru, o povolení kratší služební doby, o povolení jiné výdělečné činnosti, písemná žádost o skončení služebního poměru apod.) a Vzory rozhodnutí,
 • řízení ve věcech služebního poměru z moci úřední (např. jmenování členů výběrové komise, členů kárné komise, převedení na jiné vhodné služební místo podle § 61 odst. 1 písm. d), rozhodnutí o změně přiznaných platových náležitostí, skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu dle ustanovení § 72 zákona o státní službě, v případech podle § 74 zákona o státní službě a Vzory rozhodnutí,
 • náležitosti rozhodnutí vydaného prvoinstančním služebním orgánem (výrok, odůvodnění, poučení),
 • případy zastavení řízení (příklad a Vzor vydaného usnesení, § 66 správního řádu),
 • zahájení řízení na základě podnětu (kárné řízení), kárné řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru,
 • opravné prostředky, včasnost a přípustnost odvolání, autoremedura,
 • právní úprava odvolacího řízení podle správního řádu,
 • soudní přezkum rozhodnutí ve věcech služebního poměru,
 • závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu,
 • vybraná judikatura,
 • metodické pomůcky Ministerstva vnitra – Sekce pro státní službu.

Lektor:
JUDr. Miroslav Bělecký

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape