DETAIL KURZU

Adobe Photoshop - pokročilý

Od:

LAPIS IT, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Cieľom modulu je, aby absolvent vedel efektívne pracovať s rastrovou grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent tohto modulu vie používať pokročilé nástroje Photoshopu na úpravu rastrových obrázkov. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú profesionálne pracovať s rastrovou grafikou. Absolvent nájde uplatnenie v podnikoch hlavne na oddeleniach marketingu, reklamy, propagácie a podobne.

Obsah kurzu

01 ŠPECIÁLNE EFEKTY

 • uloženie a načítanie výberu
 • zlúčenie a presun výberu
 • kolorovanie výberov
 • zmena vyváženia farieb
 • aplikácia najpoužívanejších filtrov

02 TLAČENIE

 • príprava na vytlačenie – popis pravidiel a postupov
 • nastavenia tlače
 • spôsoby vytlačenia obrázkov

03 POKROČILÁ PRÁCA S VRSTVAMI

 • masky vrstvy
 • zarovnanie obrázkov
 • zarovnanie vrstiev
 • vytvorenie orezovej skupiny
 • pridanie vrstvy úprav
 • pridanie textu
 • zlúčenie rozvrstveného obrázku do jedinej vrstvy

04 TVORBA

 • vytvorenie vlastnej farby, gradientu, objektu s nastavením pretlače a farebného prechodu- -prelínania
 • transformácie objektu podľa nastavenia, kopírovanie a duplikovanie objektov (skrátene pre absolventov kurzu Illustrator)

05 ZÁSADY SPRÁVNEHO SKENOVANIA

 • podrobný popis práce, raster, lpi, dpi, vzorce a prepočty
 • nastavenie rozlíšenia pre rôzne typy tlačiarní, pre FAX a Web stránku

06 PRÍPRAVA OBRÁZKOV PRE DVOJFAREBNÚ TLAČ

 • miešanie farebných kanálov
 • nastavenie a pridanie priamej farby
 • aplikácia priamej farby na text

07 ODSTRAŇOVANIE ĎALŠÍCH PROBLÉMOV RETUŠOVANÍM

 • korekcia chýb z fotografie
 • odstránenie moiré

08 IMPORT A EXPORT

 • prenos obrázkov v rôznych formátoch

09 KOMPLEXNÉ VYUŽITIE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ

 • príklady z praxe
 • samostatná práca

10 ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

Cieľová skupina

Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú profesionálne pracovať s rastrovou grafikou. Absolvent nájde uplatnenie v podnikoch hlavne na oddeleniach marketingu, reklamy, propagácie a podobne. Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Photoshop – základy, Windows, Word.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Kontaktná osoba

Katarína Pálffyová
+421 37/651 31 40
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor