Kurz: Change Management

Popis kurzu

Školenie Akadémie, Change management, je program riadenia zmien založený na praktických skúsenostiach, ktorý využíva overenú metodiku a bohatú sadu nástrojov. Po absolvovaní kurzu sú účastníci schopní úspešne viesť svoje organizácie cez každodenné ale aj radikálne zmeny – definovať a prispôsobovať stratégiu riadenia zmien a plánov riadenia zmien pre komunikáciu, riadenie zúčastnených strán, koučing a tréning.Obsah kurzu

 • Psychológia zmeny
 • Teórie a perspektívy riadenia zmien
 • John Kotter a jeho koncept riadenia zmien
 • Schopnosť organizácií riadiť zmeny
 • Prepojenie riadenia zmien s biznisom
 • Zmenový vs projektový manažment
 • Definovanie stratégie riadenia zmien
 • Príprava tímu pre riadenie zmien
 • Komunikačný plán
 • Riadenie zúčastnených strán
 • Plán riadenia odporu voči zmenám
 • Tréningový plán
 • Zber a vyhodnocovanie dát spätnej väzby
 • Diagnostika odchýlok a riadenie odporu voči zmene
 • Realizácia zmien

Preferujeme riešenie príkladov z reálneho života, preto nabádame účastníkov, aby si na školenie priniesli vlastné projekty riadenia zmien. Dôraz kladieme na interaktivitu, zdieľanie skúseností a zážitkové učenie. Dotazník pred kurzom nám umožní prospôsobiť obsah tréningu potrebám účastníkov a zamerať sa na témy, na ktorých vám záleží. Kurz vás naučí ako:

 • ušetriť 30% vášho projektového rozpočtu,
 • zvýšiť zainteresovanosť zamestnancov o 50%,
 • zvýšiť index spokojnosti zákazníkov.Cieľová skupina

Dvojdňové školenie Change management s Akadémiou je určené predovšetkým change manažérom/manažérom zmien, senior projektovým manažérom, líniovým manažérom, interným konzultantom a strategickým manažérom.Poznámka k cene

Cena školenia závisí od obsahu a dĺžky trvania kurzu. Viac informácií na radoslav.blahuta@pwc.comKontaktná osoba

Radoslav Blahuta, Obchodný reprezentant Akadémie
+421 910 420 818
radoslav.blahuta@pwc.com


Organizátor