DETAIL KURZU

Manažérska práca od A do Z

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom seminára je objasniť, čo obnáša úloha vedúceho pracovníka a ako v nej efektívne pôsobiť.

Obsah kurzu

 • Osobnosť
 • Čo obnáša úloha vedúceho zamestnanca
 • Kompetencie
 • Organizácia práce
 • Interpersonálna úloha
 • Informačná úloha
 • Rozhodovacia úloha
 • Organizačná úloha
 • Motivačná úloha
 • Ako s týmito úloha pracovať
 • Ako viesť a ovplyvňovať spolupracovníkov
 • Vzťah k ľuďom
 • Vedúci zamestnanec a informácie
 • Vedúci zamestnanec je vždy vedúci, podriadený a spolupracovník
 • Delegovanie
 • Rozdiel medzi manažérom a vodcom

Cieľová skupina

Kurz je určený vedúcim zamestnancom, manažérom, personalistom, všetkým, ktorí pracujú na riadiacej pozícii a vedú ľudí.

Kontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor