MySQL a SQL II. - pokročilé SQL, relačné databázy a Workbench

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačové školenie MySQL II. je určené pre pokročilých používateľov alebo pre uchádzačov, ktorí už absolvovali školenie MySQL I. a majú záujem o zdokonalenie sa v oblasti databáz, konkrétne na platforme MySQL a Maria DB.

Školenie je zamerané na pokročilé funkcie a možnosti databázového servera MySQL a na zdokonalenie sa v jazyku SQL, jeho pokročilé možnosti hlavne pri výbere dát, tvorby relácií, hlavne v prípade tvorby zložitejších pokročilých dotazov. Na tomto kurze MySQL sa preberá nie len úvod do tvorby relačných databázových štruktúr ale aj návrh a logika relácií a ich použitie. Školenie ďalej oboznamuje účastníkov od základov aj s programom MySQL WorkBench, ktorý je jeden z najlepších voľne dostupných programov na administráciu databázového servera MySQL.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

 • Opakovanie, diskusia
 • Čo sú to dátové relácie
 • Vytváranie relačnej dátovej štruktúry
  • typy relácií
  • 1:1, 1:N, M:N
  • vytváranie relačných tabuliek
  • spôsob prepájania a logika tvorby tabuliek
  • práca s indexami
  • práca s unikátnymi indexami
 • Výber z viacerých tabuliek naraz
  • príkaz JOIN
  • spôsoby vnorených dotazazov – INNER, LEFT, RIGHT …
  • optimalizácia dotazu
  • úvod do technológií ladenia dátovej štruktúry
  • práca s indexami
 • Pokročilý výber dát z tabuliek
  • agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách
  • základné matematické operácie, SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX
  • dátumové funkcie
  • textové funkcie
  • šifrovacie a hashovacie funkcie
 • Správa uživateľov
  • prideľovanie užívateľských práv
  • príkazy GRANT, DENY a REVOKE
 • Administrácia databázového serveru MySQL
  • zálohovanie databáz
   • export dát
   • import dát
 • Prakticiké príklady
  • knižnica
  • banka
  • predajňa
  • e-shop
  • objednávka, položky, faktúry
  • iné – podľa požiadaviek účastníkov
 • MySQL WorkBench 5.x
  • úvod do práce s programom
  • základné funkcie, pravidlá a prostriedky
  • práca s tabuľkami a dátami
  • administrácia servera
  • úvod do modelovania dát, tvorba diagramov a dátovej štruktúry podľa návrhu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape