Microsoft SQL Server 2008/2012/2014 III. - programovanie databázy

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačový kurz Microsoft SQL Server 2008/2012/2014 III. je určený pre absolventov školenia Microsoft SQL Server II. dotazovanie pomocou Transact SQL alebo pre programátorov, ktorí majú znalosti na úrovni tohto kurzu.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do problematiky SQL Servera

 • Čo je SQL Server?
 • vysvetlenie základných pojmov
 • oboznámenie sa s pracovným prostredím Microsoft SQL Server
 • Databáza SQL Serveru
 • čo je databáza
 • obsah databázy
 • Práca s SQL Serverom

Prehľad programovania SQL serveru

 • Návrh aplikačnej architektúry
 • Programovacie nástroje SQL serveru
 • Jazyk Transact-SQL
 • vysvetlenie pojmu aplikačná architektúra
 • rôzne typy aplikačnej architektúry
 • využitie rôznych typov aplikačnej architektúry
 • syntax jazyka Transact-SQL
 • príkazy jazyka Transact-SQL

Implementácia dátovej integrity

 • Typy dátovej integrity
 • Možnosti implementácie integrity dát
 • Vytvorenie obmedzenia – Constraints
 • Typy obmedzení
 • Aktivácia a deaktivácia obmedzení
 • Použitie implicitných hodnôt (Default) a pravidiel
 • Voľba vhodného typu dátovej integrity

Indexy

 • Úvod do indexov
 • Architektúra indexov
 • Ako SQL Server získava uložené dáta
 • Ako SQL Server udržuje indexové štruktúry
 • Rozhodovanie o indexovaní stĺpcov
 • čo je to index a akým spôsobom pracuje
 • clustered a nonclustered indexy

Vytváranie a údržba indexu

 • Vytvorenie indexu
 • Nastavenie parametrov indexu
 • Údržba indexov
 • Úvod do databázových štatistík
 • Indexovanie s použitím Sprievodca pre ladenie indexov

Implementácia uložených procedúr

 • Úvod do uložených procedúr
 • Vytváranie, spustenie, modifikácia a odstránenie uložených procedúr
 • Použití parametrov v uložených procedúrach
 • Spustenie tzv. Extended stored procedures
 • Ošetrenie výnimiek v uložených procedúrach
 • Vplyvy uložených procedúr na výkonnosť SQL Serveru

Implementácia užívateľsky definovaných funkcií

 • Čo je užívateľsky definovaná funkcia
 • Vytváranie užívateľských funkcií
 • Príklady použitia

Implementácia triggerov

 • Úvod do triggerov
 • Vytváranie triggerov
 • Ako pracujú triggery
 • Príklady triggerov
 • Vplyvy triggerov na výkonnosť

Programovanie v distribuovanom prostredí

 • Úvod do distribuovaných dotazov
 • Spustenie Ad-hoc dotazov
 • Nastavenie link serveru
 • Spustenie dotazu na link serveru
 • Správa distribuovaných transakcií
 • Modifikácia dát na link serveroch
 • Použitie delených pohľadov

Optimalizácia dotazov

 • Úvod do optimalizátoru dotazov
 • Získavanie informácií o exekučnom pláne dotazu
 • Použitie tzv. indexov pokrývajúcich dotaz
 • Stratégia indexovania
 • Vlastná optimalizácia dotazu

Správa transakcií a zámkov

 • Úvod do transakcií a zámkov
 • Správa transakcií
 • Zámky SQL Serveru
 • Správa zámkov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape